≡ Menu

Cuti dan Hari Kelepasan Am 2018

Jadual cuti dan hari kelepasan am 2018 telahpun dikeluarkan oleh Bahagian Kabinet, Perlembagaan Dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri. Guru-guru atau penjawat awam yang lain bolehlah merangka program dan aktiviti yang bersesuaian dengan merujuk kepada jadual yang dibekalkan. Saya simpan di laman ini untuk rujukan diri sendiri atau mereka yang memerlukan. 😀

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment