Home Mohon dan Semak Online Semakan Kemasukan Sekolah Khusus Tingkatan 1 dan Tingkatan 4

Semakan Kemasukan Sekolah Khusus Tingkatan 1 dan Tingkatan 4

by Cikgu Ayu dot My
Semakan Permohonan Sekolah Khusus -PKSK-2024-2025

Semua calon yang memohon sudah dapat membuat Semakan Kemasukan Sekolah Khusus Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 bagi sesi persekolahan 2024/205 bermula 1 Mac 2024. Kita perlu memilih sekolah yang terbaik untuk belajar kerana itu akan memberi peluang terbaik untuk perkembangan diri dan pencapaian akademik.

Sekolah yang berkualiti tinggi menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif, guru yang berkualiti, peluang pembangunan diri yang beragam, serta sokongan yang diperlukan untuk mencapai matlamat pendidikan dan profesional kita.

Dengan memilih sekolah yang terbaik, anak-anak akan dapat memaksimumkan potensi dan mempersiapkan diri untuk mencapai kejayaan yang lebih cerah di masa depan.

Senarai dan Maksud Sekolah Khusus

Sekolah Khusus ialah sekolah yang menawarkan pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan keperluan. Beberapa contoh sekolah khusus di Malaysia termasuk:

 1. Sekolah Berasrama Penuh (SBP): Menawarkan program pendidikan berasrama penuh kepada pelajar yang berbakat. SBP dikelola oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan menawarkan kurikulum yang luas yang meliputi mata pelajaran akademik, ko-kurikulum, dan pembangunan diri.
 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA): Sekolah ini memberikan penekanan terhadap pendidikan agama Islam kepada pelajar serta pendidikan umum yang biasa diperoleh di sekolah-sekolah lain. Terdapat mata pelajaran tambahan akan dipelajari seperti Bahasa Arab Komunikasi, Bahasa Arab Tinggi, Pendidikan Syariah Islamiah dan Pendidikan Quran dan Sunnah.
 3. Sekolah Menengah Teknik (SMT): Sekolah ini menawarkan program pendidikan teknikal dan vokasional kepada pelajar yang berminat untuk mempelajari keterampilan teknikal dan praktikal. Antara Aliran Teknikal yang ditawarkan di 9 buah Sekolah Menengah Teknik ini termasuklah:
   a) Pengajian Kejuruteraan Awam
   b) Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
   c) Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
   d) Perdagangan
   e) Sains Pertanian
 4. Maktab Tentera Diraja (MTD): Mempunyai keunikan tersendiri kerana MTD merupakan satu-satunya sekolah berasrama penuh di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia. MTD komited dalam mematuhi reka bentuk dan susunan pembelajarannya berasaskan disiplin serta pembudayaan cara hidup ala ketenteraan.
 5. Kolej Vokasional (KV): Pilihan terbaik untuk murid yang mempunyai minat yang mendalam dalam kursus kemahiran teknikal. Kurikulum vokasional menggabungkan elemen teori dan praktikal secara seimbang.

Semakan Kemasukan Sekolah Khusus Tingkatan 1 dan Tingkatan 4

Semakan boleh dilakukan bermula pada 1 Mac 2024, dengan tarikh pendaftaran yang ditetapkan adalah pada 18 Mac 2024. Gunakan Pautan di bawah untuk menyemak keputusan dan juga membuat rayuan (sekiranya perlu):

Setiap jenis sekolah khusus ini memenuhi keperluan pendidikan yang berbeza-beza dan memberikan pelbagai pilihan kepada murid dan ibu bapa. Pilihan untuk meneruskan pelajaran di sekolah biasanya bergantung kepada beberapa faktor utama seperti minat dan kebolehan murid, keperluan akademik, pandangan keluarga, serta peluang kerjaya pada masa depan. Tentukan hala tuju yang baik, semoga semuanya berjaya!

Related Posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.