≡ Menu

‘Thumbs Up Thumbs Down’ sebagai Alat Penilaian

Penggunaan Thumbs Up, Middle dan Thumbs Down telah lama diperkenalkan dan dipraktikkan di seluruh dunia untuk dijadikan alat penilaian formatif yang mudah dan cepat. kaedah ini akan membolehkan guru mengetahui dengan segera tahap pemahaman murid. Murid perlu dididik untuk berani menyatakan tahap penerimaan dan pemahaman mereka terhadap sesuatu konsep atau tajuk yang disampaikan.

Terlebih dahulu, murid perlu diperkenalkan dengan isyarat Thumbs Up, Middle dan Thumbs Down:

  • Thumbs Up: Murid memahami sepenuhnya pengajaran yang disampaikan.
  • Middle: Murid berada di tahap sederhana yang hampir menguasai sepenuhnya pengajaran yang disampaikan.
  • Thumbs Down: Murid masih belum dapat menguasai pengajaran yang disampaikan.

Maka setelah itu, guru boleh menggunakan sepenuhnya kaedah ini untuk menilai tahap penguasaan murid dengan mudah dan cepat. Selamat mencuba !

{ 2 comments… add one }
  • Rosmarieza January 11, 2016, 7:43 AM

    Terima kasih atas perkongsian yang bermanfaat..Barakallahu Fik

Leave a Comment