cadm-mockup-poster-cr02

cadm-mockup-poster-cr01

cadm-mockup-poster-pssn01

cadm-mockup-poster-cd01

cadm-mockup-poster-ac02

cadm-mockup-poster-ac01

cadm-mockup-poster-gr01

cadm-mockup-poster-hb-01

cadm-mockup-poster-hb02

carta-hari-jadi

cadm-mockup-poster-dr01

cadm-mockup-poster-tt01

cadm-mockup-poster-oc01

cadm-mockup-poster-pl01

cadm-mockup-poster-pl02

cadm-mockup-poster-vl01

cadm-mockup-poster-rc02

cadm-mockup-poster-rc01

bunting-selamat-datang-01

bunting-selamat-datang-02

bunting-selamat-datang-03

bunting-selamat-datang-04

bunting-selamat-hari-jadi-01

Sambutan Bulan Kemerdekaan

Minggu Kerjaya

Skuad Portal

Trust School

Sayangi Buku Teks

BB - 02

BB - 01

 

 

 

 

Button Badge

Premium Graphic ini merupakan bahan pamer di sekolah-sekolah yang mengamalkan persekitaran atau bilik darjah abad ke-21, boleh didapati dengan kadar harga yang berpatutan bagi guru-guru yang berminat untuk mendapatkannya. Saiz setiap poster ialah saiz A1 (1.4’x2′), manakala saiz bagi banting ialah 2’x5′.

Segala urus niaga dikendalikan melalui pihak Gen Y Online Services (002552415-A) menggunakan akaun Bank Rakyat (11-051-100057-1). Pembayaran boleh juga dilakukan menggunakan LO, namun barang akan dipos setelah cek clear di dalam akaun pengedar.

tempahsekarang