Tag: Etika Pemakaian

Pemakaian Two/Three – Piece bagi Guru Wanita di Sekolah

Pemakaian Two/Three – Piece bagi Guru Wanita di Sekolah

Pemakaian two/three – piece pant suit bagi Guru Wanita di Sekolah telahpun mendapat perhatian pihak kementerian dan diputuskan melalui Surat Pekeliling Bilangan 9, 2013. Melalui surat ini, telah dimaklumkan keputusan Kerajaan yang membenarkan pemakaian two/three – piece pant suit bagi pegawai awam wanita termasuklah guru semasa […]