Tag: Bahasa Melayu

Muat Turun Grafik 15 Kata Majmuk Mantap yang Dieja Rapat

Muat Turun Grafik 15 Kata Majmuk Mantap yang Dieja Rapat

Kata majmuk merupakan gabungan/rangkaian dua/tiga perkataan yang merujuk kepada satu makna. Contohnya perkataan ‘bola’ dan ‘tampar’ yang dirangkaikan bersama akan merujuk kepada sejenis sukan/permainan (bola tampar). Pada kebiasaannya, gabungan perkataan ini akan dieja secara terpisah. Namun begitu, terdapat kekecualian terhadap 15 perkataan yang telah digolongkan […]

Panduan Menulis Karangan | UPSR

Panduan Menulis Karangan | UPSR

Apakah yang perlu dilakukan sebelum menulis karangan? Kamu hendaklah membaca dan memahami soalan yang diberikan. Pastikan kamu memahami kehendak soalan, tajuk, dan bentuk karangan yang hendak ditulis. Kegagalan kamu memahami kehendak soalan, tajuk, dan bentuk karangan yang hendak ditulis menyebabkan karangan kamu kekurangan isi dan […]