Home Dunia Pendidikan Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan (MPPK)

Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan (MPPK)

by Cikgu Ayu dot My

Majlis penasihat Pendidikan Kebangsaan (MPPK) Sesi 2023-2025 telahpun didedahkan keanggotaannya secara umum pada hari ini. MPPK ditubuhkan berdasarkan Seksyen 10, Akta Pendidikan 1996 [Akta 550] yang memperuntukkan bahawa;

“Maka bolehlah ditubuhkan bagi maksud Akta ini suatu Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan; dan Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan hendaklah terdiri daripada seorang pengerusi dan orang lain yang dilantik oleh Menteri”.

  • 6 daripada 9 ahli MPPK ini dipilih dalam kalangan mereka yang berlatar belakang profesion keguruan (Skim DG – skim perkhidmatan pendidikan).
  • Pengerusi MPPK dipilih dalam kalangan mantan Ketua Pengarah Pendidikan.
  • Garapan tokoh-tokoh pendidikan yang berupaya membawa hasrat 7 teras keutamaan KPM.

Senarai Ahli Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan (MPPK)

Pengerusi Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan (MPPK)
Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan (MPPK)
Ahli Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan (MPPK)
Anggota Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan (MPPK)

Related Posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.